[ wynik ] Budowa Ogródka Jordanowskiego na działkach zlokalizowanych w Dzielnicy Podgórze, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 49/2016

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
i._projekt_zagospodarowania.zip 25865 kB
ii._konstrukcja.zip 7545 kB
iii._przedmiar_robot.zip 50 kB
iv._specyfikacje.zip 1196 kB
mapa.zip 1919 kB
modyfikacja_i_zmiana_terminu_skladania_ofert-_492016.pdf 2639 kB
uzgodnienia.zip 9882 kB