[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wschodniej części zalewu Bagry w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 133/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
formularz_oferty_zalaczniki_zmieniony.doc 253 kB
formularz_oferty_zalaczniki_zmieniony.pdf 258 kB
pytania_i_odpowiedzi_modyfikacja_siwz_07.11.2019.pdf 196 kB
pytania_i_odpowiedzi_modyfikacja_siwz_(zmiana_terminu_skladania_ofert).pdf 120 kB
modyfikacja_siwz_2.pdf 115 kB
modyfikacja_siwz_1.pdf 61 kB
zalaczniki.7z 473537 kB