[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług utrzymania zieleni wysokiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach: 2017 - 2019 z podziałem na zadania – Obszar (Część) 5, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 128/2019.- zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania