[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych związanych z projektem pn.: „Rewitalizacja Kamieniołomu Libana”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 110/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
formularz_oferty_zalaczniki_(wer._edytowalna).doc 305 kB
formularz_oferty_zalaczniki_pdf.pdf 333 kB
pytania_i_odpowiedzi_5.pdf 164 kB
pytania_i_odpowiedzi_4.pdf 76 kB
pytania_i_odpowiedzi_3.pdf 169 kB
pytania_i_odpowiedzi_2.pdf 1053 kB
pytania_i_odpowiedzi_modyfikacje_siwz_1.pdf 400 kB
zalaczniki_do_siwz.7z 318391 kB