[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z rozbudową Parku Kieszonkowego przy ul. Morcinka w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 113/2019 - zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania