[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług dotyczących realizacji zadania pn.: „Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach: 2020- 2022”, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 103/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
wynik__czesc_1.pdf 305 kB
wynik_czesc_6.pdf 106 kB
wynik_czesc_2.pdf 139 kB
wynik_uniewaznienie_3_i_7_czesc.pdf 158 kB
jedz_zmieniony.zip 139 kB
pytanie_i_odpowiedz_wyjasnienie_do_siwz_3.pdf 74 kB
zmiana_ogloszenia_2.pdf 82 kB
sprostowanie_siwz.pdf 155 kB
formularz_oferty_z_zalacznikami_(zal._do_pyt._i_odp_2).doc 224 kB
pytania_i_odpowiedzi_2.pdf 341 kB
modyf.siwz09.10.2019p103.pdf 93 kB
pytania_i_odpowiedzi_1.pdf 157 kB
zalaczniki_do_modyf._siwz_1_cz._1_5_i_7.7z 35 kB
modyfikacja_siwz_1.pdf 96 kB
jedz.zip 138 kB
zalaczniki.7z 24243 kB