[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji budowy Ogródka Jordanowskiego przy ul. Do Wilgi, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 93/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki.7z 62866 kB