[ wynik ] Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 45/2016

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
dokumentacja_projektowa.zip 40458 kB
przedmiar_robot.pdf 5266 kB
stwior.pdf 13671 kB