[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu elementów małej architektury na terenie Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 2 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 63/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
wynik2czesc.pdf 1046 kB
zawiadomienie_o_odrzuceniu.pdf 206 kB
pyt.odp.siwz05.06.2019p63.pdf 1428 kB
zalaczniki.7z 7594 kB