[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie przebudowy pasa drogowego w istniejącej geometrii, przebudowy chodnika wraz z budową obiektów małej architektury, w ramach zadania pn.: „Utworzenie Skweru przy ICE Kraków”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 59/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_30.05.2019.pdf 65 kB
pytania_i_odpowiedzi_31.05.2019.pdf 56 kB
tablica_skwer_ic.pdf 311 kB
zalaczniki.zip 31448 kB