[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem Parków kieszonkowych zlokalizowanych przy ul. Marii Jaremy, Skwerowej i Popielidów w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 46/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
przedmiar.7z 235 kB
pytania_i_odpowiedzi_22.05.2019.pdf 133 kB
zal_b.7z 21304 kB