[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 8 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 23/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
wynik_1_3_4_5_8.pdf 1339 kB
wynik_2.pdf 1434 kB
pyt.odp.modyf.siwz09.05.2019p23.pdf 1026 kB
zmiana_ogloszenia_1.pdf 292 kB
pyt.odp.modyf.siwz30.04.2019p23.pdf 3991 kB
modyfikacja_zalaczniki.7z 4962 kB
czesc_1_os._zielone.7z 444911 kB
czesc_2_os._na_skarpie.7z 433950 kB
czesc_3_os._centrum_b.7z 1070267 kB
czesc_4_os._centrum_a.7z 326821 kB
czesc_5_os._ogrodowe.7z 1115653 kB
czesc_6_os._centrum_d.7z 692690 kB
czesc_7_os._gorali.7z 777313 kB
czesc_8_os._zgody.7z 653930 kB