[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu przyszłego Ogrodu Krakowian przy ul. Wadowickiej w Krakowie, w ramach zadania budżetu obywatelskiego pn.: „Park przy ul. Wadowickiej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 31/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
karta_katalogowa.pdf 111 kB
pytania_i_odpowiedzi.pdf 206 kB
pytania_i_odpowiedzi23.04.2019.pdf 116 kB
zalaczniki.7z 347435 kB