[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa parku rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki w Krakowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 22/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_do_siwz.pdf 96 kB
formularz_ofertyuslugiprojektoweparkmco05.04.2019p22.doc 203 kB
zalaczniki.zip 11484 kB