[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z zakupem, dostawą i montażem linarium wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w ramach doposażenia ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego w Krakowie, dz. 486/2 obr. 44 Krowodrza, dla Zarządu Zieleni Miejskiej. Znak sprawy: 27/2019 - zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania