[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni alejek w Parku Solvay, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 20/2019 - zamówienie z wolnej ręki.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania