[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie przebudowy i budowy ciągów pieszych wraz z elementami małej architektury na terenie Parku Kościuszki w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 13/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zawiadomienie_o_odrzuceniu_oferty_p13.pdf 506 kB
pytanie_i_odpowiedz_do_siwz.pdf 65 kB
zalaczniki.7z 152230 kB