[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania terenu do siewu wraz z siewem na zakładanych nowych łąkach kwietnych oraz wsiewek nasion na istniejących już łąkach kwietnych na ternach Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 17/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_do_siwz_1.pdf 1226 kB
pytania_i_odpowiedzi_do_siwz.pdf 12908 kB
zmiana_ogloszenia_1.pdf 1452 kB
modyfikacja_do_siwz.pdf 614 kB
laki_kwietne_mapki_dla_wykonawcy.zip 129309 kB