[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania nasadzeń zieleni i robót budowlanych związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Franciszka Wężyka w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 10/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_do_siwz.pdf 1628 kB
stwiorb.pdf 792 kB
zmiana_ogloszenia2.pdf 183 kB
modyfikacja_do_siwz.pdf 52 kB
zalacznik_b.7z 207 kB
zalacznik_c.7z 108851 kB