[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Duchackiego w Krakowie – w zakresie inwestycyjnym E III/1 i fragmentu E I- rejon stawów”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 162/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
formularz_oferty.doc 241 kB
zal_duchacki.7z 792749 kB