[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie utworzenia Parku Reduta w Krakowie – prace podobne, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 157/2018 - zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania