[ wynik ] Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2019 roku”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 143/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_1.pdf 1218 kB
modyfikacja_do_tresci_siwz.pdf 629 kB
pytania_i_odpowiedzi.pdf 18466 kB
jedz.zip 90 kB