[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wraz z usługami sadzenia krzewów na terenach Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018 oraz usługami pielęgnacji w latach 2018 – 2019, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 142/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki.7z 17315 kB