[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z dostawą i montażem urządzeń zabawowych i komunalnych na os. Górali 3–4, na działce nr 108, obręb 50, jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 137/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania