[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem działki nr 136/23, obręb 4, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Królewskiej i ul. Urzędniczej w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 128/2018

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
16_pbw_pz_03_slupki_grodzace.pdf 283 kB
pyt_odp_26.09.2018.pdf 315 kB
zalacznik_b.7z 114176 kB