[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług dotyczących realizacji zadania pn.: „Utrzymanie zieleni niskiej wraz z elementami małej architektury w parkach, pasach drogowych, zieleńcach, terenach osiedlowych, placach zabaw na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2018-2021”, na terenie dzielnic V i VII miasta Krakowa, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 124/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_modyfikacja_siwz_z_dnia_24.09.2018.pdf 3512 kB
zalaczniki_do_siwz.zip 374 kB
jedz.zip 89 kB