[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn.: „Zaciągnij się po-TĘŻNIE – SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 108/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowedzi.pdf 908 kB
zalaczniki.7z 190379 kB