[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 105/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki_do_przetargu.7z 21396 kB