[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą związanych z budową Parków Kieszonkowych na terenach Gminy Miejskiej Kraków oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej przez okres 12 miesięcy, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 100/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
wynik_czesc_2.pdf 166 kB
wynik_czesc_3.pdf 156 kB
wynik_czesc_4.pdf 175 kB
wynik_czesc_5.pdf 202 kB
opis_popielidow_zielen_(8.08).pdf 1227 kB
pytania_i_odpowiedzi.pdf 1042 kB
pytania_odpowiedzi_modyfikacja.pdf 154 kB
modyfikacja.zip 10685 kB
modyfikacja_siwz.pdf 266 kB
zalaczniki.7z 91572 kB