[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa Parku Dębnickiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.Znak sprawy: 99/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_2.pdf 115 kB
pytania_i_odpowiedzi.pdf 182 kB
zalacznik_c_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.zip 159243 kB
zalacznik_b_tabela_cen_jednostkowych.zip 30 kB