[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z dostawą i montażem urządzeń sportowych, urządzeń zabawowych i komunalnych na os. Hutniczym 3-5, na działkach nr 26 i 15/3, obręb 47, jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 85/2018

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
detale_posadowienia_os._hutnicze.pdf 862 kB
opis_techniczny_os._hutnicze.pdf 387 kB
os_hutnicze_przedmiar.pdf 118 kB
stwior_os._hutnicze.pdf 4820 kB
urzadzenia_silowe_i_zabawowe_os._hutnicze.pdf 316 kB
zagospodarowanie_terenu_mapa_os._hutnicze_silownia.pdf 367 kB