[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego na os. Kalinowym 9 – 13, działka nr 130, obręb 8, jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie, Dzielnica XVI Bieńczyce, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 89/2018

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki.7z 1905 kB