[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania projektu koncepcyjnego rewitalizacji parku podworskiego w Skotnikach, na działkach nr 62/3, 63/2, 63/4, 56/56, obr. 44 j. ew. Podgórze, w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 77/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
informacja_z_otwarcia.pdf 637 kB
pytanie_i_odpowiedz_do_siwz_23.07.2018.pdf 1245 kB
pytania_i_odpowiedzi_do_siwz_modyfikacja_do_siwz.pdf 1700 kB
zmiana_ogloszenia_18.07.2018.pdf 375 kB
pytanie_i_odpowiedzi.pdf 1095 kB
kanon_lokalnych_konsultacji_spolecznych.zip 637 kB
mapa_ortofoto.zip 172 kB
mkz_wytyczne.zip 130 kB
ogloszenie_na_uzp.pdf 8746 kB
r3trees.zip 9567 kB
zikit_war._odwodnienia.zip 48 kB
zikit_war._oswietlenia.zip 797 kB