[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy zakresie opracowania inwentaryzacji dendrologicznej z gospodarką drzewostanem wraz z kompletnym projektem koncepcyjnym dla zagospodarowania terenu przyszłego parku przy ul. Tetmajera, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 75/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
uchylenie_wyniku.pdf 972 kB
1wynik.pdf 1501 kB
informacja_z_otwarcia.pdf 753 kB
pytania_i_odpowiedzi1.pdf 927 kB
pytania_i_odpowiedzi_2_11.pdf 2414 kB
zalaczniki.zip 107765 kB