[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, w odniesieniu do części 3 zamówienia, w ramach założeń projektowych na terenach: przy ul. Pędzichów, przy ul. Brzozowej, przy ul. Pilotów, teren osiedlowy przy ul. Gurgacza oraz ul. Gurgacza, przy ul. Kantora 7 i przy ul. Kantora 2, przy Al. Daszyńskiego, Donice MDA Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Zamówienie z wolnej ręki. Znak sprawy 71/2018

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania