[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, w odniesieniu do części 11 zamówienia, w ramach założenia projektowego na terenie skweru przy ul. Witosa, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Zamówienie wolna ręka 68/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania