[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych zakupów, dostaw i sadzenia roślin na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług pielęgnacji w latach 2018-2019 w ramach Budżetów Obywatelskich: „Zdrowy Kraków - Zielenieje” i „100 Drzew dla każdej Dzielnicy”, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 57/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania
- Wynik postępowania dla części 1

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki_do_siwz.zip 22099 kB