[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową ogródka jordanowskiego, zlokalizowanego przy ul. Konecznego w Krakowie, działka nr. 486/2 obręb 44 jedn. ewid. Krowodrza, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 44/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
r3trees.zip 9567 kB
1.7z 19433 kB