[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Rewaloryzacja Parku im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 38/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
1.7z 809025 kB