[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa Parku Dębnickiego – część C”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 21/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalacznik_2._inwentaryzacja_zieleni_dla_przedmiotowego_terenu_poprawiony.zip 7780 kB
pytania.pdf 145 kB
1.7z 117052 kB