[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych w ramach rewitalizacji Parku Żeromskiego, w tym wykonanie nawierzchni, modernizacji placu zabaw, budowa pergoli oraz domku na drzewie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 26/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki.7z 136094 kB