[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa Parku Linearnego przy ul. Grota Roweckiego w Krakowie – etap II”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 12/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
karty_techniczne_domki.pdf 661 kB
pytania_i_odpowiedzi.pdf 336 kB
ogloszenie_.pdf 263 kB
przetarg_linearny_zalaczniki.7z 119212 kB
siwzrob.bud.parklinearny26.02.2018p12.pdf 858 kB