[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych związanych z utworzeniem Parku Reduta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 9/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zmiana_ogloszenia2.pdf 235 kB
modyfikacja_do_siwz_z_poprawionymi_oswiadczeniami.pdf 483 kB
modyfikacja_do_siwz.pdf 414 kB
zalaczniki_reduta_nowe.7z 405140 kB
ogloszenie_.pdf 275 kB
siwzrob.bud.parkreduta16.02.2018p9.pdf 3066 kB