Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych związanych z utworzeniem Parku Reduta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 9/2018.