[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcyw zakresie realizacji robót budowlanych oraz nasadzeń zieleni w Parku Kościuszki - storzenie tematycznego ogrodu wypoczynkowego dla ZZM. Znak sprawy: 99/2017- zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania