[ wynik ] Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu zwane dalej „Ogłoszeniem” wraz z zaproszeniem do złożenia ofert w postępowaniu na: „Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2018 roku”. znak sprawy 1/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_do_ogloszenia.pdf 1123 kB