[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług dostawy wraz z sadzeniem roślin oraz pielęgnacją w latach 2017-2018 w rejonie ul. Barskiej, z podziałem na zadania odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 110/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania
- Wynik postępowania dla części 1

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki_do_siwz.7z 9158 kB