[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem elementów małej architektury oraz dostawy i nasadzeń roślin na terenie działki 32/29, obr. 18 Podgórze, skwer przy ul. Lipskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 108/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
.pdf 105 kB
modyfikacja_do_siwz.pdf 77 kB
zalacznik_do_siwz_poprawione.7z 3618 kB
siwzdostawaimontazelem.malejarchi.izielenlipska03.11.2017p108_(002).pdf 453 kB