[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem elementów małej architektury oraz dostawy i nasadzenia roślin na terenie skweru u zbiegu ul. Królowej Jadwigi i ul. Focha w Krakowie (j. ew. Krowodrza, obręb: 13, nr działki ewidencyjnej 1/6, 1/8), dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 96/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki_do_siwz.7z 11103 kB