[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, w ramach projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego, związanych z rewitalizacją obszaru Zalewu Nowohuckiego w Krakowie na dz. 199/1, 199/2, 199/3, 426/1, 426/2 obr. 44 Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 83/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_do_siwz.pdf 1458 kB
modyfikacja_do_siwz.pdf 553 kB
ogloszenie_.pdf 556 kB
zalaczniki_do_siwz.7z 466999 kB