[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych związanych z utworzeniem parku kieszonkowego przy Al. Focha i ul. Królowej Jadwigi”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.Znak sprawy 62/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki_do_siwz.7z 11304 kB